Reageer Attendeer iemand op deze pagina

Stichting Beheer Clientengelden

Stichting Beheer Cliëntengelden (SBC) biedt financiële dienstverlening aan cliënten van Stichting De Driestroom (DDS) en aan particulieren. De volgende vormen van dienstverlening worden door SBC geboden:

  • Bewindvoering
  • Geldbeheer
  • PGB beheer

Wij vormen een kleine organisatie voor bewindvoering en budgetbeheer. Door een mislukte directiewisseling ontstond er veel onrust onder het personeel en daardoor grote werkachterstanden en fouten. Diana heeft in deze fase als interim-directeur rust gebracht. Ze geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen en weet ze zo op een persoonlijke wijze weer te inspireren. Diana vormde een betrouwbare schakel tussen de dagelijkse, weerbarstige praktijk van de professionele medewerkers en het vrijwillig bestuur op afstand. En dat is knap werk!

Roy ten Holder,
Penningmeester bestuur Stichting Beheer Clientengelden en Manager bij Dichterbij

Gedurende de periode 1 juni 2011 tot 1 mei 2012 heeft u voor de Stichting Beheer Cliëntengelden gewerkt als interim directeur.

U kreeg bij uw aanstelling van het bestuur de volgende opdracht mee:

  • De bedrijfsvoering continueren en waarnodig verbeteren op basis van audit-resultaten en managementbrief bij de jaarrekening.
  • De samenwerking tussen de medewerkers van de stichting verbeteren en werken aan een collegiaal en onderling stimulerend klimaat.
  • De personeelzorg: individuele begeleiding , aanwezige en ontbrekende competenties van de medewerkers in kaart brengen, scholing en training, personeeldossier vorming, kansen en beperking inventariseren.
  • Oriënteren (samen met voorzitter bestuur) over mogelijke vormen van samenwerken ( Plurijn) en op basis daarvan een bestuursstuk maken.
  • Acties ondernemen voor overgang interim periode naar structureel.
  • Linking pin tussen werkorganisatie en bestuur en naar relevante actoren binnen de Driestroom (directeur, hoofd P&O).
  • Aantal bewindvoeringen en geldbeheer beiden met 10% vergroten.

De opdracht heeft u goed uitgevoerd. De doelstellingen zijn bereikt en waar dit niet helemaal is gelukt, is dat te wijten aan oorzaken die buiten uw invloed sfeer liggen. Inhoudelijk een geslaagde inzet uwerzijds. Ook op betrekking niveau behoeft uw inzet complimenten. Begrippen als inspirerend, zakelijk, aandacht voor de menselijke maat, duidelijk, initiatiefvol, creatief en last but not least prettig om mee samen te werken, kunnen in positieve zin genoemd worden.

Het bestuur dankt u voor uw inzet en wensen u met uw bedrijf “Alida personeelszaken “veel succes. Namens het bestuur SBC,

Theo van Koningsbruggen Voorzitter.