Reageer Attendeer iemand op deze pagina

Diensten

Alida personeelszaken ondersteunt met:

Interim personeelswerk en interim management

Om adequaat te kunnen anticiperen op de dynamiek binnen uw organisatie is het soms nodig om een externe deskundige in huis te halen. Bijvoorbeeld bij veranderingsprocessen of bij uitval van uw personeelsfunctionaris of een lijnmanager.

Personeelsadvies

Advies en ondersteuning bij alle aspecten van personeel en organisatie.

Werving en selectie

Natuurlijk zijn diploma’s en een goed CV belangrijk. Maar nog belangrijker is of iemand de juiste competenties heeft, want alleen dan is hij of zij daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Functioneringsgesprekken

Een functioneringsgesprek, een gesprek tussen een medewerker en leidinggevende, met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Beoordelingsgesprekken

Een beoordelingsgesprek betreft het functioneren van de medewerker. Het gaat om prestaties, resultaten, houding en gedrag. Naast kwalificering en beloning worden ook afspraken gemaakt over de toekomst.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Een POP is een 'ontwikkelingscontract' tussen een medewerker en de werkgever. Het POP helpt bij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

Vertrek van medewerkers

Een exitgesprek, een gesprek met een medewerker die gaat vertrekken, dat dient om goed zicht te krijgen op het de motief van vertrek en de te leren lessen.

Gedwongen ontslag

Bij gedwongen ontslag wil de werkgever tot beëindiging van de arbeidsrelatie komen. Of het nu gaat om een arbeidsconflict of een economische reden; gedwongen ontslag komt u nooit goed uit.

Aanpak van ziekteverzuim en verlaging van verzuimfrequentie

Verzuim van werknemers heeft financiële gevolgen. U kunt ziekteverzuim verminderen door goed verzuimbeleid. Het ziekteverzuimpercentage is het gemiddeld aantal dagen dat medewerkers ziek zijn. Verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal keren dat medewerkers zich ziek hebben gemeld.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Ondernemen is risico lopen. Kent u ze allemaal? Een RI&E is een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en een plan voor het aanpakken ervan. Hiermee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf verminderen, ook in financiële zin.

Opleidingsplan

In tijd van certificering en kwaliteitseisen zijn goed opgeleide medewerkers van groot belang. Het onderhouden van kennis en vaardigheden is belangrijk. Met het maken van een opleidingsplan is inzichtelijk wie wanneer in aanmerking komt voor scholing, vertaald in kosten en tijd.

Coachen

Organisaties zijn continu in beweging. Medewerkers moeten passen in de functie en de bedrijfscultuur en bovendien in staat zijn om mee te groeien met ontwikkelingen. Coachen richt zich op de afstemming tussen de ontwikkelingen binnen uw organisatie enerzijds en de persoonlijke ontwikkeling van de mens anderzijds.